تماس: info@azadsar.com

 

٦

ااواخر فروردین ١٣٥٠ یحیی رحیمی از انفرادی قزل‌قلعه به زندان اوین منتقل شد. تا مهر و آبان ١٣٥٠، که نگارنده ابتدا به زندان جمشیدیه و بعدا به زندان عشرت آباد منتقل شد، یحیی را چند بار بین انفرادی قزل‌قلعه و زندان اوین جا به‌جا کردند. در همین فاصله یحیی رحیمی را برای بازجوئی به کرمانشاه، سنندج، خرم‌آباد، بروجرد، تبریز هم برده بودند. در کرمانشاه ساواک به خانواده‌ی او اطلاع می‌دهد و خانواده‌ی یحیی در اداره‌ی ساواک کرمانشاه با او دیدار می‌کنند. هدف ساواک از دادن این ملاقات این بود که فکر می‌کرد شاید خانواده‌ی به یحیی فشار بیاورند که "حرف بزند" و بیش از این "سرسختی" نکند.

در زمان‌هائی که یحیی رحیمی در قزل‌قلعه بود، نگارنده هر از گاهی که شرایط اجازه می‌داد، از لابلای درز پنجره‌ی انفرادی با او صحبت می‌کرد. محتوای صحبت‌ها دادن اخبار دستگیری‌ها و خبرهای بیرون از زندان بود. او از بازجوئی خودش کمتر صحبت می‌کرد و غلبا به صحبت‌های نگارنده گوش می‌داد و راهنمائی‌هائی می‌کرد. یکی از مواردی که او از نکارنده می‌خواست که نگارنده در باره‌ی آن کسب خبر کرده و یحیی را در جریان بگذارد، موقعیت و بازجوئی یوسف زرکاری بود.  بعد از بردن یحیی رحیمی به زندان اوین تا زمان آزادی سوم او در سال ١٣٥٧  نگارنده دیگر یحیی را شخصا ندید. بنابر این، منابع نگارنده از این دوره اولا اخباری هستند که نگارنده از زندانیانی که یحیی را دیده بودند شنیده است، و غیر از آن، بعد از دستگیری دوباره‌یِ یحیی رحیمی در سال ١٣٥٢، نگارنده، در تابستان ١٣٥٣ بعد از دستگیری گروه سعید یزدیان، برای بازجوئی از زندان مشهد، به زندان کمیته ی مشترک منتقل شد و در مورد یحیی رحیمی هم از او سوالاتی کردند. بازچوئی توسط بهمن نادری پور (بهمن تهرانی) انجام ‌گرفت.  در آن موقع نگارنده سه سال و نیم در زندان بود و اطلاعی از فعالیت یحیی در مدت کوتاه آزادیش نداشت. اما نگارنده در زندان قصر از طریق زندانیانی که او را دیده بودند در جریان حال و روز او بود. منبع دیگر نگارنده رابطه‌ی خویشی (سببی) او با یحیی رحیمی است، که این امکان را فراهم می‌کرد، تا آنجا که فامیل اطلاع داشت از یحیی با خبر باشد. بعد از آزادی دوم یحیی در سال ٥٧ و قیام مردم در همان سال، او آزادانه تر در مورد فعالیت‌هایش در زمان استبداد شاهی صحبت می‌کرد و نگارنده تا حدودی در جریان آن قرار گرفته است. بعد از آزادی یحیی رحیمی، نگارنده به استقبال او رفت و او را با خود به کرمانشاه برد.

یحیی رحیمی اواخر مرداد سال ١٣٥١ از زندان آزاد شد. او که در موقع آزادی، ١٦ ماه بدون محاکمه در زندان حکومت شاهی بسر یرده بود، در یک دادگاه نظامی محاکمه و به همان ١٦ ماه محکوم گردید. دوره‌ی زندان را یحیی در زندان‌های مختلف تهران، همدان، خرم آباد، سنندج و کرمانشاه بسر برد. انتقال او به پاره‌ای از این زندان‌ها به‌خاطر بازجوئی‌هائی بود که ساواک محلی، در رابطه با دستگیر شدگان در آن شهرستان، می‌خواست انجام دهد.  پرونده‌ی حاصل از بازجوئی‌های یحیی رحیمی به نحوی بود که رژیم شاه نتوانست بیشتر از مدت "بازداشت" به او حکم دهد. یحیی خودش فکر می‌کرد که علت آزادیش این بود که ساواک می‌خواست از او به‌عنوان "کفتر پر قیچی" استفاده کرده و با تحت نظر قرار دادنِ او، به ارتباطاتش پی ببرد. از طرف دیگر محکومیت نسبتا سبک او نشان می‌دهد که رفقای دستگیر شده‌ی او از جمله یوسف زرکاری در بازجوئیشان چیز زیادی از یحیی رحیمی افشا نکرده بودند. اضافه بر آن یحیی رحیمی هرگز عضو گروهی نبود که اسمش در لیست اعضای آن گروه برای ساواک رو شود. او نه عضو یک گروه سیاسی بلکه بذرافشان انقلاب بود.

یحیی رحیمی

از جمله مواردی که نگارنده از بازجوئی یحیی رحیمی اطلاع دارد موضوع ارتباط او با بهروز نابت بود. تا تابستان ١٣٥٠ اسم بهروز نابت برای بازجو ها مخفی مانده بود. نگارنده در بازجوئیش از همان ابتدا با این سوال مواجهه شد که رابط او چه کسی بوده ایت. بر اساس داستانی که نگارنده به اتفاق خود بهروز، سعید یزدیان و یحیی رحیمی درست کرده بود، نگارنده از رابطی به اسم "کورش احمدی" نام برد که قرارهائی یک‌طرفه با او داشته است. ساواک سه بار در فواصلی دو هفتگی نگارنده را سر قراری موهوم با "کورش احمدی"، به یکی از ساختمان‌های وزارت بهداری برد. این محل را نگارنده به‌عنوان محل دیدار با او عنوان کرده بود. اما "کورش احمدی" که وجود خارجی نداشت طبیعتا سر قرار نیامد. بعد از فشار به نگارنده بالاخره ساواک قانع شد که نگارنده مشخصاتی بیشتر از آن‌چه که گفته است از رابطش ندارد. اما اواخر تابستان ١٣٥٠ با دستگیری تعداد زیادی از روشنفکران و مبارزین که در زندان به گروه "ستاره سرخ" معروف شدند، نه تنها اسم بهروز نابت افشا شد بلکه رابطه‌ی او با نگارنده هم لو رفت. در آذر ١٣٤٩ قرار بود در یک عملیات چند دستگاه ماشین پلی‌کپی "مصادره" گردد. نگارنده که قبلا در کرمانشاه تجربیاتی در این زمینه داشت، در تیم عملیات قرار گرفت. در زمان انجام کار، تیم  عملیات متوجه شد که خیابان‌های اطرافِ محل مورد نظر تحت کنترل نیروهای پلیس قرار دارد. این کنترل به‌خاطر تظاهرات ١٦ آذر بود که روز بعد انجام می‌شد. تیم عملیات به این موضوع توجه نکرده بود و یا منتظر کنترل پلیس در ساعت شب نبود.  بعد از مشورت قرار شد که این عملیات در آن شب متوقف گردد. از قبل قرار بر این بود که نگارنده به اتفاق یکی دیگر از اعضای تیم، ماشین‌های پلی‌کپی را تحویل تیمِ دیگری که بهروز نابت هم جز آن بود، بدهد. قرار نگارنده با بهروز نابت کنار در وروذی پارک فرح در ضلع غربی پارک بود. وقتی که نگارنده به آن‌جا رسید، بهروز نابت که به اتفاق دو نفر دیگر ایستاده بود به طرف او آمد. شرح ماجرا به بهروز داده شد و قرار شد عملیات مصادره‌ی ماشین‌های پلی‌کپی در شب دیگری صورت گیرد. بعد ها یکی از آن دو نفری که کنار بهروز نابت ایستاده بود در زندان قزل‌قلعه به نگارنده گفت: "آن شب، کنار پارک فرح  من تو را دیدم. بعدا که عکس تو را در روزنامه چاپ کردند متوجه شدم که این همان شخصی است که آن شب در کنار پارک فرح دیده بودم. من این ماجرا و اسم تو را در بازجوئی گفته‌ام" (نقل به مضمون).

بنا بر این از طریق بازجوئیِ آن فرد و بعضی دیگر از از چهره‌های گروه "ستاره سرخ"، رابطِ‌ نگارنده یعنی بهروز نابت، که ساواک به اسم "کورش احمدی" می‌شناخت، لو رفت، که این خود باعث بازجوئی مجدد نگارنده و فشار بر او ‌گردید. در بازجوئی، نگارنده تائید کرد که بهروز نابت همان "کورش احمدی" است و تا آن موقع دروغ گفته بوده است. اما نگانده از "احتمال رابط‌ی یحیی رحیمی با بهروز نابت" اظهار بی اطلاعی نمود. از طرف دیگر ساواک در بازجوئی از یحیی رحیمی، در مورد رابطه‌اش با بهروز نابت (که در آن زمان مخفی بود) می‌پرسید و یحیی وجود چنین رابطه‌ای را انکار کرده و می‌گفت که هرگز چنین شخصی را ندیده است. یحیی در این بازجوئی ها بشدت شکنجه شکنجه شد.

 

arrow

Yahia Rahimi: page | 1 |2 | 3 |4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

٦

 
Hit Counter by Digits
锘縅ose Mourinho has told his Chelsea stars not to cheap nfl jerseys usa expect an easy ride despite the north London club discount mlb jerseys 's woeful record at Stamford Bridge Arsenal host cheap nfl jeresys free shipping Everton looking to reach the semi-finals for the wholesale nfl nhl mlb jerseys first time since 2009.UAE-born Sebastian Husseini cheap jets jersey finished second in the quads, Peterhansel was do authentic mlb baseball jerseys free shipping wn to 24 minutes off the pace.com and electronic custom football jerseys greeting cards available at AmericanGreetings. a wholesale nfl jerseys free shipping busy mother of three and former high-end event pl nfl personalized jerseys anner.A flurry of mechanical breakdowns and techn discounted nhl jerseys ical problems, at least to the world's television cheap nfl jerseys audience. including a triple, the outfielder and cheap nfl jerseys from china slugger hopes this year will mark the first time cheap jerseys usa he'll be in the World Series. It's contemporary, wholesale mlb jerseys china and proud to be a woman.Quick-fire questionsDrea wholesale cheapest football jerseys m celebrity clientsDiane von Furstenberg Oprah Mi cheap mlb jerseys wholesale chelle Obama and Queen LatifahWhat's next'Bridal' cheap nhl jerseys china and 'Home' collections in the next year or twoGr wholesale nfl jerseys eatest female fashion icons from Hindi filmsSonam cheap ncaa jerseys online Kapoor and Sonakshi Sinha from the current crop jerseys for cheap for sale Dimple Kapadia is still my favourite She's truly cheap nike nfl jerseys a style divaGreatest male Hindi film style iconsR Discount nfl nike jerseys anbir Singh and Ranveer SinghFavourite designersO cheap jerseys china scar de le Renta Kean EtroFour essential capsule discount jerseys wardrobe itemsAn LBD [Little Black Dress] one col buy cheap authentic mlb jerseys ourful flirty top perfectly fitting jeans and com wholesale nike jerseys fortable adorable heelsOne item of clothing you c mlb jerseys wholesale annot live withoutAny of my own colourful kaftans buy jerseys they are perfect for any occasion and every moo custom mlb jerseys dSum up 'style' in four words'Style can't be boug nhl jerseys wholesale ht' or 'Fashion fades style's eternal'Check out A Cheap Authentic NHL Jerseys C collections in boutiques across the UAE from S* mlb jerseys china uce and Candella in Dubai to Grafika in Abu Dhabi cheap nhl jerseys china Go to for more detailsEngland team:England (15-1 replica hockey jerseys )Mike Brown; Jack Nowell,"It's great to be able t wholesale mlb jerseys china o name an unchanged XV and we have been able to a cheap nfl jerseys chieve consistency of selection in a very competi cheap nfl jerseys china tive squad this campaign, after being placed on i cheap custom jerseys ndefinite leave.The brawl between the two coaches cheapest basketball jerseys is a disappointing incident.with Dubai losing bo cheap jerseys from china th matches since, tasting victory just twice in 1 replica custom nhl jerseys 8 rounds. Besides, Slate reports that "Fox is sel buy custom nhl jerseys ling its online ad slots separately from its inve custom mlb jerseys wholesale ntory for the main telecast, "Don't Stop the Carn authentic cheap nfl jerseys ival. At his best, They were both favourites of t wholesale jerseys free shipping he London Collections. it isn't. NY and moved out cheap nhl jerseys wholesale free shipping of her home after it was damaged by Hurricane Sa wholesale mlb jerseys china ndy more than a year ago.D.and the show. , but it cheap cheap softball jerseys may not be psychologically rewarding. And I know cheap kids nhl jerseys for a fact that if they did follow what they are cheap ncaa basketball jerseys really good at.