تماس: info@azadsar.com

 

١٢

رابطه‌ی یحیی رحیمی با جنبش فدائی و سازمان فدائیان خلق ایران

یحیی رحیمی در طول عمر کوتاهش هرگز عضو سازمانی شناخته شده در سطح جامعه نشد. حد اکثر او خود را عضو گروه و محفلی می‌دانست که خود تشکیل داده بود. سازمان فدائیان خلقی که بعد از انقلاب تشکیل شد نیز هرگز تلاشی برای عضو گیری یحیی رحیمی در سازمانش نکرد. تا آن‌جا که نگارنده شنیده است، آقای بهزاد کریمی از رهبران آن روز سازمان در جریان عدم تلاش برای عضوگیری یحیی رحیمی در سازمانش قرار داشته است. با این حال یحیی رحیمی معتقد به مشی مسلحانه برای سرنگونی رژیم شاه بود. بعد از جریان سیاهکل یحیی رحیمی هوادار و شاید بتوان گفت صادقانه عاشق چریک‌هائی بود که جانشان را در راه مبارزه‌ی مسلحانه علیه رژیم پهلوی داده بودند. یحیی رحیمی مبارزی عملی بود و به  مسائل تئوریک توجه ویژه‌ای نداشت.

یحیی رحیمی

گفتگو با سیروس مأوائی دوست و رفیق نزدیک یحیی رحیمی

یکی از دوستان بسیار نزدیک یحیی رحیمی که در دوره‌ها و مقاطع گوناگونی از زندگی، با او در ارتباطی نزدیک قرار داشته سیروس مأوائی نام دارد.  سیروس مأوائی خود از روشنفکران و مبارزان سیاسی منطقه‌ی کرمانشاه است که در آن زمان مثل یحیی، آموزگار بوده است. رابطه رفیقانه بین آن‌ها به سال‌های نیمه‌ی دوم ١٣٤٠ می‌رسد. این رابطه تا اواخر سال ١٣٥٩، با فراز و فرودهائی، همیشه ادامه داشته است. نگارنده‌ی این نوشته در گفتگوئی با سیروس مأوائی از او درخواست نمود که خاطراتش را از یحیی رحیمی بگوید یا بنویسد. سیروس که مدتی است در "سکوت" به‌سر می‌برد، حاضر شد، تا آن‌جا که هنوز به‌خاطرش مانده است، در مورد رفیق عزیزش یحیی رحیمی مطلبی را بنویسد. متن نامه‌ی سیروس مأوائی را در زیر می‌خوانید:

"منوچهر عزیز

حسب الامر تلفنی، بخش روابط مشترک با رفیق مبارز و انقلابیِ پی‌گیر یحیی رحیمی را تا آن‌جا که حافظه‌ام اجازه می‌داد خدمتت ارسال می‌دارم.

همین جا ضروری است عرض کنم که سال‌هاست آگاهانه از فعالیت کنار کشیده و به‌نوعی این را مناسب اوضاع کنونی، سن و سال و روحیه خودم دیده‌ام.

وقتی شما مسئله‌ی رفیق یحیی را مطرح کردید، مقاومتی در خود ندیدم، زیرا یحیی، رفیق پرویز صمیمی و تنی چند از بستگان نزدیکم، از میان جان برکفان شهرمان، کرمانشاه، هم واره راهنما و نمونه‌ای از مبارزه و شرافت برایم بوده‌اند. دریغ از این‌که هیچ‌گاه به ساحت آن‌ها دست نیافته‌ام.

و نیز ذکر این نکته ضروری است که پس از خواندن آن‌چه شما در باره‌ی رفیق یحیی نوشته بودید، آن را در سیر مبارزات یحیی کامل دیدم و به‌علت ضعف نسبی حافظه بخشی از تاریخ‌ها را از نوشته‌ی شما آوردم. در جریان چند بار آزادی و دستگیری مجددِ یحیی، که نوشته بودید نبودم و خواندن آن مرا بیشتر به آهنین و خلل ناپذیر بودن او در مسیر مبارزه و زندگیش راسخ‌تر کرد.

و باز لازم است گفته باشم که یحیای عزیز با شما و رفقا بهروز و سعید در یک فعالیت تنگاتنگ بوده است، حال آن‌که رابطه‌ی ما بیشتر عاطفی و در مقاطعی صورتی منظم‌تر یافته است.

یحیی یکی از جمله کسانی است که در کنار عزیزان قهرمان داریوش نیک‌گو، جعفر جاوید‌فر، رضا شلتوکی و ... اسطوره‌های مبارزه‌ی ما بوده‌اند. یحیی در عاطفه و خاطرات من جای‌گاهی به‌طول زندگی یافته است. او انسانی صادق و انقلابی بود. در روابط دوستانه خانوادگی و ... بسیار خوشرو، شوخ طبع، صمیمی، بردبار ملایم و فداکار؛ و در مبارزه، انسانی سخت و شکست ناپذیر بود.

اولین بار با یحیی در سرپلِ ذهاب آشنا شدم که به سرعت به دوستی عمیق بین ما مبدل شد. سال‌های بعد از ١٣٤٢ و خاطره‌ی تلخ شکست‌های ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و پانزده خرداد ١٣٤٢ پشتِ سر، و امید‌های سرکوب شده و فروخورده. این‌ها همه برای هردوی ما موضوع اشتراک اندیشه و نهایتا تمایز نسبی از پیرامونمان بود.

سال‌های جوانی ما، هر یک از ما در دهه‌ی بیست زندگی به‌سر می بردیم. در سال ١٣٤٧ در سطح جامعه تحرکی آغاز شده بود. مسئله‌ی کوبا و فلسطین و شکل مبارزه قهر‌آمیز آن‌ها و تبدیل فلسطین به آموزشگاهی برای انقلابیون خاورمیانه و جهان، همه و همه تاثیرات خود را بر عواطف و اندیشه و عزم انسان‌های مبارز به‌درجات مختلف بر جای گذاشته بود.

یحیی با آغاز شرایط نوین، راه و شیوه‌ و هدف خود را یافته بود. در همین سال، محفلی در قصر شیرین شکل گرفته بود که با دانشجویان قصر شیرینی در تهران، در ارتباط بود. من در شکل‌گیری اولیه‌ی محفل نقشی نداشتم، ولی به‌آن جذب شده بودم.

در سال های نوجوانی در حزب پان ایرانیستِ پزشکپور فعال بودم؛ ولی با شناخت بیشتر، از آن‌ها جدا و به حزب ملت ایرانِ مبارز ارزشمند زنده یاد داریوش فروهر پیوستم. حزب ملت ایران یکی از پنج حزب درون جبهه ملی بود. با شکست پانزده خرداد ١٣٤٢ همه‌ی جریانات جبهه ملی به‌شدت ضربه خورده و پراکنده شده بودند. سال‌های ١٣٤٢ – ١٣٤٧ برای من سال‌های انفعال و سرخوردگی بودند.

یحیی با افراد محفل قصر شیرین آشنا بود ولی با آن‌ها ارتباط محفلی (سیاسی) نداشت. شاید از همان موقع به نقد روابط محفلی رسیده بود و از آن‌جا راه خود را در جهت کاری سازمان‌یافته و غیر محفلی انتخاب کرده بود. محفل، مبارزه را در کنار زندگی می‌دید؛ ولی برای یحیی مبارزه مقدم بر زندگی و حیات بود.

سال ١٣٤٩ با آغاز مبارزه‌ی مسلحانه رفقای فدائی در سیاهکل، سکوت مرگبار سال‌های قبل شکسته و پیام خود را به هر آن‌کس که دلی در گرو مردم خود داشت رسانده بود. من نیز به امید ارتباط با سازمان چریک‌های فدائی خلق، خود را به تهران منتقل کردم. یحیی پیش از من دست به‌کار شده بود. او مبارزه را منضبط‌تر شروع کرده و هم از این‌رو، به‌عللی که شما به‌وقت ذکر کرده بودید در فروردین ١٣٥٠ دستگیر شد. در اوایل این دستگیری با دوست عزیزم حشمت رحیمی، برادر یحیی، برای ملاقات به‌قزل‌قلعه رفتیم که موفق به ملاقات نشدیم.
من با خانوده‌ی یحیی ارتباط عاطفی توام با احترام داشتم؛ و هنوز به یاد یکایک آن‌ها هستم. آن‌ها به‌حق، برادرشان یحیی را عاشقانه و توام با احترام دوست داشتند. خانواده‌ای با اصالت‌های اخلاقی که می‌توانست توجیه‌گر شخصیت یحیی باشد.

با آزادی یحیی از زندان در مرداد ١٣٥١، او کار مبارزه را با اتکا به تجارب گذشته، به‌طور جدی و سازمان یافته از سر گرفت، و ارتباط جدی ای را با من شروع کرد. از نوع زندگی او می‌شد ارتباط قوی‌تری از آن‌چه با من داشت را حدس زد. این ارتباط تا دستگیری یحیی در سال ١٣٥٢ ادامه داشت. من نیز با همان اعضای محفل قصر شیرین و تهران به‌طور موازی فعالیت داشتم. ما خانه‌ی تیمی گرفته بودیم و به‌دنبال شانس و امکانی برای رابطه با سازمان بودیم. در مهر ماه ١٣٥٢ من نیز در همان رابطه دستگیر شدم.

در زندان هیچ‌گاه ارتباط یحیی و من از طرف هر یک از ما در ساواک شاه مطرح نشد. در زندان نیز هیچ‌وقت در یک بند نبودیم. من به چهار سال زندان محکوم شدم. بنا بر شنیده‌ها، یحیی در زندان نماز می‌خواند؛ زیرا در زندان کمیته‌ی مشترک علی‌رغم سی ماه شکنجه‌ی مستمر و جیره ی روزانه پنجاه ضربه شلاق، به روابط خود با جریانات کمونیستی، از جمله سازمان چریک‌های فدائی خلق، اعتراف نکرده بود. از این‌رو در زندان عمومی هم برای رد گم کردن به خواندن نماز ادامه داده بود.

بعد از آزادی یحیی و بعد از انقلاب از رابطه‌ی یحیی با چریک فدائی خلق یوسف زرکاری با خبر شدم. یوسف محصل مدرسه‌ی شبانه ای بود که یحیی در آن تدریس می‌کرد. در رابطه با یحیی، یوسف به‌شدت تحت تاثیر او قرار گرفت.

در خلال زندان و حدودا قبل از انقلاب، یحیی را به‌زندان کرمانشاه منتقل کردند. در آن جا با رفیق عباس سماکار، به‌علت دفاع از یکی از زندانیان عادی و نیز چند خواسته‌ی دیگر، که شما مفصلا شرح داده‌اید، ٨٦ روز اعتصاب غذا داشتند که شاید در سطح جهان کم نظیر بود.

من نیز در شهریور ١٣٥٦، اندکی پس از پایان محکومیتم، از زندان آزاد شدم. یحیی نیز سال بعد ١٨ آذر ١٣٥٧ از زندان آزاد شد.

با آزادی از زندان، به‌لطف دوستی، در دانشگاه بوعلی همدان به‌کار مشغول شدم و تا انقلاب بهمن، حدودا هفت ماه در آن‌جا بودم. یحیی چند بار برای دیدن من به همدان آمد. پس از انقلاب در کرمانشاه و در دفتر کِرِندِ سازمان فدائی با هم بودیم و در آن جا کار می‌کردیم.

 

arrow

Yahia Rahimi: page | 1 |2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |

١٢

 
Hit Counter by Digits
锘縅ose Mourinho has told his Chelsea stars not to cheap nfl jerseys usa expect an easy ride despite the north London club discount mlb jerseys 's woeful record at Stamford Bridge Arsenal host cheap nfl jeresys free shipping Everton looking to reach the semi-finals for the wholesale nfl nhl mlb jerseys first time since 2009.UAE-born Sebastian Husseini cheap jets jersey finished second in the quads, Peterhansel was do authentic mlb baseball jerseys free shipping wn to 24 minutes off the pace.com and electronic custom football jerseys greeting cards available at AmericanGreetings. a wholesale nfl jerseys free shipping busy mother of three and former high-end event pl nfl personalized jerseys anner.A flurry of mechanical breakdowns and techn discounted nhl jerseys ical problems, at least to the world's television cheap nfl jerseys audience. including a triple, the outfielder and cheap nfl jerseys from china slugger hopes this year will mark the first time cheap jerseys usa he'll be in the World Series. It's contemporary, wholesale mlb jerseys china and proud to be a woman.Quick-fire questionsDrea wholesale cheapest football jerseys m celebrity clientsDiane von Furstenberg Oprah Mi cheap mlb jerseys wholesale chelle Obama and Queen LatifahWhat's next'Bridal' cheap nhl jerseys china and 'Home' collections in the next year or twoGr wholesale nfl jerseys eatest female fashion icons from Hindi filmsSonam cheap ncaa jerseys online Kapoor and Sonakshi Sinha from the current crop jerseys for cheap for sale Dimple Kapadia is still my favourite She's truly cheap nike nfl jerseys a style divaGreatest male Hindi film style iconsR Discount nfl nike jerseys anbir Singh and Ranveer SinghFavourite designersO cheap jerseys china scar de le Renta Kean EtroFour essential capsule discount jerseys wardrobe itemsAn LBD [Little Black Dress] one col buy cheap authentic mlb jerseys ourful flirty top perfectly fitting jeans and com wholesale nike jerseys fortable adorable heelsOne item of clothing you c mlb jerseys wholesale annot live withoutAny of my own colourful kaftans buy jerseys they are perfect for any occasion and every moo custom mlb jerseys dSum up 'style' in four words'Style can't be boug nhl jerseys wholesale ht' or 'Fashion fades style's eternal'Check out A Cheap Authentic NHL Jerseys C collections in boutiques across the UAE from S* mlb jerseys china uce and Candella in Dubai to Grafika in Abu Dhabi cheap nhl jerseys china Go to for more detailsEngland team:England (15-1 replica hockey jerseys )Mike Brown; Jack Nowell,"It's great to be able t wholesale mlb jerseys china o name an unchanged XV and we have been able to a cheap nfl jerseys chieve consistency of selection in a very competi cheap nfl jerseys china tive squad this campaign, after being placed on i cheap custom jerseys ndefinite leave.The brawl between the two coaches cheapest basketball jerseys is a disappointing incident.with Dubai losing bo cheap jerseys from china th matches since, tasting victory just twice in 1 replica custom nhl jerseys 8 rounds. Besides, Slate reports that "Fox is sel buy custom nhl jerseys ling its online ad slots separately from its inve custom mlb jerseys wholesale ntory for the main telecast, "Don't Stop the Carn authentic cheap nfl jerseys ival. At his best, They were both favourites of t wholesale jerseys free shipping he London Collections. it isn't. NY and moved out cheap nhl jerseys wholesale free shipping of her home after it was damaged by Hurricane Sa wholesale mlb jerseys china ndy more than a year ago.D.and the show. , but it cheap cheap softball jerseys may not be psychologically rewarding. And I know cheap kids nhl jerseys for a fact that if they did follow what they are cheap ncaa basketball jerseys really good at.