تماس: info@azadsar.com

arrow٩

اگر "کنگره‌ی اول کومه‌له" را نشست‌های مخفی‌ای، با حضور بنیان‌گزاران کومه‌له‌ای که بعدا تشکیل شد، بدانیم، کنگره‌ی دوم در حقیقت اولین کنگره‌ی علنی سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران – کومه‌له بوده است. اگر در باصطلاح کنگره‌ی اول مسئله، "چگونگی سازمان‌دهی خود و توده‌ها برای سرنگونی رژیم شاه" پاسخی به "چه باید کرد" بود، کنگره‌ی دوم مسئله‌ی گسترش سیاسی در سطح ایران و گسترش قدرت، حاکمیت و نفوذ کومه‌له بر بخش‌هائی از کردستان را در دستور کار قرار داد. مباحث مورد بحث در این کنگره بخصوص از جنبه‌ی تئوریک می‌بایست به این سوال پاسخ دهد که آیا کومه‌له سازمانی است کردی با اندیشه‌های کمونیستی و یا جزئی از اجزای جنبش کمونیستی ایران است.


طرح مسئله‌ی "فقر تئوریک" اعضای کومه‌له و پر رنگ شدن نیاز بیشتر به درکی مارکسیستی لنینیستی از مبارزه و تحقق ایده‌ی "دیکتاتوری پرلتاریا" نمادی بود از جریانی که می‌خواست کومه‌له را از سطحی محلی، یا به‌قول خودشان "کُردایّتی" به سازمانی چپ در سطح ملی (ایرانی) ارتقا دهد. از طرف دیگر بنیان‌گزاران کومه‌له خود از پایدارترین روشنفکران چپ دوره‌ی استبداد شاهی بودند و به لحاظ تئوریک نه تنها دست‌کمی از سایر اعضای جنبش چپ در ایران نداشتند، بلکه درست به خاطر آن‌که در دوره‌ی شاه مخالف مشی چریکی بودند و در طیف "سیاسی‌کار" قرار می‌گرفتند، نسبت به کادرهای مثلا سازمان فدائی از دانش تئوریک بالاتری برخوردار بودند.


اما زمانه عوض شده بود. حالا دیگر تعداد زیادی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان خارج از کشور به ایران بازگشته و می‌خواستند در تعیین سرنوشت انقلابی کشورشان نقشی داشته باشند. البته در زمان شاه نیز تعدادی از وطن‌دوستان ساکن اروپا و آمریکا با هدف سرنگونی حکومت استبدادی به ایران برگشته بودند و نقشی در روند مبارزات طیف چپ در ایران  بازی کردند. در این‌جا می‌توان از سازمان توفان و سازمان انقلابی نام برد. اما این تشکلات با سرکوب‌های ساواک بسرعت درهم شکسته شد و بازماندگان شریف آن گروه‌های سیاسی مثل هادی جفرودی و سیامک لطف‌الهی سال‌های جوانی‌شان را در زندان‌های شاه بسر بردند.


اما محافل و سازمان های چپ در زمان شاه همواره نگاهی از بالا به گروه‌هائی داشتند که از خارج به ایران آمده بودند. اگر چه این افراد مارکسیسم –لنینیسم را بیشتر و بهتر از روشنفکران چپ داخل ایران مطالعه کرده بوده و بیشتر به آن احاطه داشتند اما رهبران جنبش چپ هاله‌ای از تحریم به دور آن‌ها قرارداده بودند که گویا این افراد (غالبا از خانواده‌های مرفه) از خارج آمده و به درد انقلاب ایران نمی‌خورند. به این افراد معمولا با "احترامی تحقیر‌امیز" نگاه می‌شد. مثلا در زندان زمان شاه شخصیتی مثل هادی جفرودی که به لحاظ اندوخته‌های تئوریک و تسلط بر ادبیات مارکسیستی در آن دوره کم نظیر بود، از ترکش فقر تئوریک مشی چریکی در امان نبود و رهبران آن مشی در زندان اجازه‌ی نزدیک شدن هوادارانشان به افرادی مثل او را نمی‌دادند.  


قیام ٥٧ و باطل شدن تئوری های چریکی، و بخصوص بازگشت بخش مارکسیست –لنینیست سازمان مجاهدین خلق به ایران این تابو را تا حدود زیادی شکست. دیگر مرزبندی با "از خارج‌امده‌ها" شکسته شده بود. دیگر مهم نبود که "از کجا آمده‌ای" مهم آن بود که "چه برای گفتن" داری. اگر در زمان شاه تعدادی از گروه های در خارج از کشور تشکیل ‌شده، برای انجام امر انقلاب به ایران می‌آمدند، حالا دیگر این افراد در ایران بودند و می‌خواستند به همراه "دیگران" تشکیلاتی  برای انجام "انقلاب سوسیالیستی" و "مبارزه با امپریالیسم" ایجاد نمایند. پروسه‌ی تطهیر نجس‌ها از همان اوائل قیام ٥٧ شروع شده بود. چپ‌ها دیگر نه تنها برای وحدت به یکدیگر نیاز داشتند، بلکه مهمتر از آن به دنبال افراد با مطالعه در طیف چپ "همسو با خود" می‌گشتند. آن‌ها می‌بایست حداقل در رزومه‌ی خود عنوان مارکسیست –لنینیست را می‌داشتند. در آن آشفته بازار کمتر چپی بود که بابک زهرائی و یا طیف‌های ضد استالینیستی را جدی بگیرد.


در شکستن تابوی در بالا ذکر شده، کومه‌له به عنوان یک سازمان "مطرح" در جنبش چپ ایران نقش مهمی را ایفا نمود. در سال ١٣٦٠ کومه‌له دیگر آن‌چنان به خود متکی شده بود که آزادانه در مورد "اتحاد یا ائتلاف" با گروه‌های دیگر صحبت کند. این رویه همچنین شامل روشنفکرانی که در خارج تحصیل کرده بودند و برای "امر انقلاب" به ایران بازگشته بودند نیز می‌شد.    

اگر این تئوری درست باشد که کومه‌له در دوره‌ی بین اعلام موجودیتش (اواخر سال ٥٧) تا تشکیل کنگره‌ی دوم  (فروردین ١٣٦٠) برسر دوراهی "تسلط بر ایران یا تسلط بر کردستان" رسیده بود، می‌توان ادعا کرد که با این پیش فرض، فهم مسئله‌ی ضرورتِ وحدت و ائتلافِ با "دیگران" از یکطرف و فهم انشعابات بعدی کومه‌له آسان‌تر می‌شود. در کنگره‌ی دوم سعید یزدیان طرفدار تاکید بر فهم اصول مارکسیسم –لنینیسم بود و از رابطه و وحدت با جریانات چپ نزدیک به کومه‌له صحبت می‌کرد. در این‌جا لازم به تذکر است که در این "جریانِ وحدت با نزدیکان سیاسی"، این تنها سعید یزدیان نبود که از آن دفاع می‌کرد.         

برای خوانندگانی که با "ادبیات مارکسیستی" کمتر آشنائی دارند توضیح این نکته ضروری است که مفهوم "تسلط" در بالا مفهومی ارزشی نبوده و به هیچوجه به باری منفی یا مثبت اشاره ندارد. این محتوا و عملکرد تسلط است که مورد ارزش‌گذاری قرار می‌گیرد. تسلط یک جنبش دموکراتیک می‌تواند به گسترش دموکراسی بیانجامد در حالی‌که تسلط یک جریان مستبد بر مردم حتی آزادی‌های ناچیز آن‌ها را بیش‌تر از پیش محدود می‌کند.

سعید یزدیان که از همان اول خود را مارکسیست –لنینیست می‌دانست و به ایجاد سازمانی کشوری برای "کار با طبقه‌ی کارگر و توده‌های زحمتکش"  معتقد بود، رابطه‌ی زیاد خوبی با جریان موسوم به "کُردایتی" نداشت. برای او کردستان به‌عنوان منطقه‌ای مناسب در ایران و با امکاناتی وسیع برای برای سرنگونی حکومت پهلوی یا خمینی مطرح بود. به نظر نگارنده دو گرایش مختلف در گرفتن و یا نگرفتن ارتباط با  رژیم عراق و احتمالا دریافت کمک از آن در همان بستر ذکر شده در بالا قابل توضیح است. کمک‌های رژیم عراق به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در کردستان می‌توانست به موقعیت این گروه‌ها و تسلط‌شان بر مناطق "آزادشده" موثر باشد. اما در سطح کشوری، روشنفکر چپِ ایرانی، همکاری یک جریان پیشرو را با رژیم استبدادی بعث عراق را غیر قابل بحث می‌دانست و آن‌را در آن زمان رد می‌کرد. موضوع کمک گرفتن کومه‌له از عراق در گفتگوی بین سعید یزدیان به‌عنوان عضو کمیته‌ی مرکزی کومه‌له با بهروز نابت به عنوان نماینده‌ی گروهی بی‌نام، در قسمت دیگری از این نوشته مجددا به‌میان خواهد آمد.                              

کوتاه این‌که ریشه‌ی دو دیدگاه موجود در کومه‌له‌ی سال ٦٠ به بعد مسئله دادن محوریت مبارزه به دو مقوله بود: "محور ایران است یا کردستان؟"، "ایران از راه کردستان یا کردستان از راه ایران؟".         

سعید یزدیان در بهار ١٣٥٨، درست مدت کوتاهی بعد از اعلام موجودیت کومه‌له، به تهران آمد، در کارخانه‌ی علاالدین (تهران جاده‌ی کرج) به کار کارگری پرداخت و در هسته‌ای که بهروز نابت تشکیل داده بود شرکت جست. با آغاز حمله‌ی سراسری جمهوری اسلامی به فرماندهی ابوالحسن بنی صدر، سعید یزدیان برای همیاری با رفقای کومه‌له‌اش، کار کارگری در تهران و هسته‌ی بهروز نابت را ترک کرد و به کردستان برگشت. اینبار و برای اولین‌بار سعید یزدیان نه دکتر بود و نه رئیس بیمارستان بانه، نه کارگر کوره‌ی آجر‌پزی بود و نه کارگر کارخانه علاالدین، او به مبارزی حرفه‌ای تبدیل شده بود. با این تفاوت که در همان حال به امور پزشکی رفقایش و پیشمرگه‌ها نیز رسیدگی می‌کرد.

arrow ادامه

Saeed Yazdian: page | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

٩

 
Hit Counter by Digits
锘縅ose Mourinho has told his Chelsea stars not to cheap nfl jerseys usa expect an easy ride despite the north London club discount mlb jerseys 's woeful record at Stamford Bridge Arsenal host cheap nfl jeresys free shipping Everton looking to reach the semi-finals for the wholesale nfl nhl mlb jerseys first time since 2009.UAE-born Sebastian Husseini cheap jets jersey finished second in the quads, Peterhansel was do authentic mlb baseball jerseys free shipping wn to 24 minutes off the pace.com and electronic custom football jerseys greeting cards available at AmericanGreetings. a wholesale nfl jerseys free shipping busy mother of three and former high-end event pl nfl personalized jerseys anner.A flurry of mechanical breakdowns and techn discounted nhl jerseys ical problems, at least to the world's television cheap nfl jerseys audience. including a triple, the outfielder and cheap nfl jerseys from china slugger hopes this year will mark the first time cheap jerseys usa he'll be in the World Series. It's contemporary, wholesale mlb jerseys china and proud to be a woman.Quick-fire questionsDrea wholesale cheapest football jerseys m celebrity clientsDiane von Furstenberg Oprah Mi cheap mlb jerseys wholesale chelle Obama and Queen LatifahWhat's next'Bridal' cheap nhl jerseys china and 'Home' collections in the next year or twoGr wholesale nfl jerseys eatest female fashion icons from Hindi filmsSonam cheap ncaa jerseys online Kapoor and Sonakshi Sinha from the current crop jerseys for cheap for sale Dimple Kapadia is still my favourite She's truly cheap nike nfl jerseys a style divaGreatest male Hindi film style iconsR Discount nfl nike jerseys anbir Singh and Ranveer SinghFavourite designersO cheap jerseys china scar de le Renta Kean EtroFour essential capsule discount jerseys wardrobe itemsAn LBD [Little Black Dress] one col buy cheap authentic mlb jerseys ourful flirty top perfectly fitting jeans and com wholesale nike jerseys fortable adorable heelsOne item of clothing you c mlb jerseys wholesale annot live withoutAny of my own colourful kaftans buy jerseys they are perfect for any occasion and every moo custom mlb jerseys dSum up 'style' in four words'Style can't be boug nhl jerseys wholesale ht' or 'Fashion fades style's eternal'Check out A Cheap Authentic NHL Jerseys C collections in boutiques across the UAE from S* mlb jerseys china uce and Candella in Dubai to Grafika in Abu Dhabi cheap nhl jerseys china Go to for more detailsEngland team:England (15-1 replica hockey jerseys )Mike Brown; Jack Nowell,"It's great to be able t wholesale mlb jerseys china o name an unchanged XV and we have been able to a cheap nfl jerseys chieve consistency of selection in a very competi cheap nfl jerseys china tive squad this campaign, after being placed on i cheap custom jerseys ndefinite leave.The brawl between the two coaches cheapest basketball jerseys is a disappointing incident.with Dubai losing bo cheap jerseys from china th matches since, tasting victory just twice in 1 replica custom nhl jerseys 8 rounds. Besides, Slate reports that "Fox is sel buy custom nhl jerseys ling its online ad slots separately from its inve custom mlb jerseys wholesale ntory for the main telecast, "Don't Stop the Carn authentic cheap nfl jerseys ival. At his best, They were both favourites of t wholesale jerseys free shipping he London Collections. it isn't. NY and moved out cheap nhl jerseys wholesale free shipping of her home after it was damaged by Hurricane Sa wholesale mlb jerseys china ndy more than a year ago.D.and the show. , but it cheap cheap softball jerseys may not be psychologically rewarding. And I know cheap kids nhl jerseys for a fact that if they did follow what they are cheap ncaa basketball jerseys really good at.