تماس: info@azadsar.com

٢٣

آپ دیت ٢ دسامبر ٢٠١٣

روایت پرویز رضائی (برادر بهنام رضائی) عضو تشکیلات تهران اتحاد مبارزان کمونیست


ما در گذشته کومه‌له ای نبودیم. خودمان در خوزستان و شیراز گروهی داشتیم  و به‌خصوص در آبادان فعالیت می‌کردیم. بعدا ها در ارتباط با گروه‌‌های سیاسی دیگر، تشکیلات "وحدت انقلابی"  را پایه‌گذاری کردیم.   بعد از مدتی "وحدت انقلابی" دچار بحران تشکیلاتی شد و به دسته‌های مختلفی تقسیم شد. ما بعنوان بخشی از وحدت انقلابی، با پذیرش برنامه‌ی کومه‌له و سهند برای ایجاد حزب کمونیست به آن پیوستیم و در تشکلات آن‌‌ها ادغام شدیم. در تقسیمات تشکیلاتی قرار شد من با سهند کار کنم و بهنام با کومه‌له. بنا بر این من در تشکیلات اتحاد مبارزان کمونسیت سازماندهی شدم و بهنام در تشکیلات کومه‌له که او در آن موقع مستقیما با سعید یزدیان در ارتباط بود.

در آن روزهای آبان ٦١ من هر روز در قهوه‌خانه‌ای در سه راه آذری با بهنام قرار داشتم. محل قرار در نزدیکی خانه من بود و خانه‌ی بهنام نیز فاصله‌ی زیادی با خانه‌ی من نداشت. در این قرارها ما اخبار تشکیلاتی را مرور و مبادله می‌کردیم که بعدا در اختیار تشکیلات مربوط به خودمان قرار بدهیم.
تا آن جا که من می‌دانم اسم و نشانی بهنام از طریق یکی از رفقای دستگیر شده‌اش به نام مهدی حقیقت‌پناه (اسم مستعارش یوسف بود) افشا شده‌ بود. جریان دستگیری خود  مهدی حقیقت‌پناه به این ترتیب بوده که او در دیداری با یکی از رفقای سابقش، که قصد عضوگیری او را داشته، در مورد فعالیت‌هایش با او صحبت کرده و به او گفته بوده است که در کدام کارخانه و با چه اسم مستعاری کار می‌کند. در همان زمان یکی دیگر از رفقای تشکیلاتی ما در همان کارخانه، که وسائل اتصال لوله تولید می‌کرد، مشغول به کار بود و با مهدی حقیقت‌پناه ارتباط تشکیلاتی داشت. یک روز از بلندگوی کارخانه مهدی را با اسم جعلیش صدا می‌زنند. آن رفیق دیگر  که از صدا زدن مهدی حقیقت‌پناه به نگهبانی مشکوک شده بود به او توصیه می‌کند  که مستقیما به نگهبانی کارخانه نرود و از راه  بالا رفتن از دیواری در نزدیکی‌های نگهبانی، ابتدا اوضاع را بسنجد. مهدی حقیقت‌پناه به این توصیه گوش نمی‌کند و مستقیما به نگهبانی در بیرون از کارخانه می‌رود. در آن‌جا پاسدارها و مامور دادستانی که منتظر او بودند او را دستگیر کرده و با خود می‌برند. این جریانی است که بهنام در مورد دستگیری مهدی حقیقت‌پناه به من گفت.
بهنام یک هفته قبل از دستگیرش روزی به خانه‌ی من آمد و پرسید که چرا خانه را تخلیه نکرده ام. او به‌من گفت که "یوسف (مهدی حقیقت‌پناه) آدرس این خانه را می‌داند. این خانه باید فوری تخلیه شود". به او گفتم که همین امروز این‌کار را خواهم کرد.

روزی که بهنام دستگیر شد (٢٢ آبان ٦١) من با او قرار داشتم ولی او سر قرارش نیامد. من بشدت نگران و مشکوک شدم. فردای آن روز هم او را سر قرار ندیدم. شک من بیشتر شد. ساعت ٧ یا ٨ غروب یکی از رفقایم  که با یوسف در رابطه‌ی تشکیلاتی بود به دیدار من آمد و گفت که بهنام دستگیر شده‌است. گویا مهدی در این فاصله خیلی شکنجه شده بود و احتمالا چند  روز بعد از از دستگیریش مجبور می‌شود اسم و نشانی بهنام را به بازجو ها ب‌دهد. البته چند روز قبل از دستگیری بهنام خانه‌ی او به دلیل مسافرت همسر و فرزندش خالی از ساکنینش بود.

صبح روزی که همسر بهنام و فرزند کوچکشان از مسافرت به خانه‌شان برمی‌گردند، متوجه حضور پاسدارها در آن‌جا می‌شوند که بدون اجازه وارد خانه شده و در آن‌جا منتظر بهنام بودند. آن‌ها به همسر بهنام اجازه نمی‌دهند از خانه بیرون بود حتی برای تهیه غذا برای طفل خردسالش.

نزدیک های ظهر بهنام به اتفاق سعید یزدیان به خانه می‌آید و همان‌جا هر دو دستگیر می‌شوند. پاسدارها لوله اسلحه را روی سر آن‌ها قرار داده و به صاحب‌خانه توضیح می‌دهند که این دو نفر "پخش کننده‌ی مواد مخدر" هستند.
بعد‌ها یکی از زندانیانی که چند روز با بهنام در یک سلول بوده برای من تعریف کرد  که بهنام به او گفته بوده است که او قبل از وارد شدن به خانه احساس کرده بوده که اوضاع غیرعادی ایست با این وجود: "اشتباه کردیم و وارد خانه شدیم".

در مورد این‌که بهنام امین رنجبر را لو داده باشد من بعید می‌دانم، چرا که بهنام نمی‌توانسته ظرف ٣ – ٤ ساعت بعد از دستگیریش اعتراف اعتراف کرده باشد و قرارش با امین رنجبر را افشا کرده باشد. بهنام ارتباطات بسیار وسیعی داشت که لو نرفتند. یکی از آن‌ها شخصی بود با یک موقعیت اجتماعی مهم. من بعد از چند روز به آن شخص سر زدم و جریان دستگیری بهنام را به او گفتم. یعنی این‌که او صحیح و سالم بود و ارتباطش با بهنام لو نرفته بود. از این دست رفقا در ارتباط با بهنام زیاد بودند و هیچ‌گاه دستگیر نشدند.
شاید کمتر از ٤٨ ساعت از دستگیری بهنام گذشته بود که من جریان را به سهند (اتحاد مبارزان کمونیست) اطلاع دادم. منصور حکمت در جائی گفته است وقتی برای دستگیری او به خانه‌اش حمله می‌کنند فنجان قهوه‌اش هنوز گرم بوده است و او موفق به فرار می‌شود. من آدرس‌های دیگری را می‌شناختم که بهنام و مهدی حقیقت‌پناه به آن محل ها سر می‌زدند و از آن ها اطلاع داشتند. اما درست به دلیل اهمیت زیادی که این محل‌ها برای تشکیلات داشت و به خاطر افراد و وسائلی که در آن‌ محل‌ها بودند، این آدرس‌ها هیچگاه نه از جانب مهدی حقیقت‌پناه و نه بهنام رضائی لو نرفتند.

از بهنام عکس زیادی در دست نیست. بیشترِ آن‌چه که هست مربوط به مدارک تحصیلی اوست که در اینترنت قابل دسترسی است. بعد از اعدام بهنام، ما به اتقاق پدر و مادرمان به خاوران رفتیم و جسد بهنام، که روی صورتش و بدنش خاک ریخته بودند، را پیدا کردیم. خاک را کنار زدیم و از او عکس گرفتیم. از انجا که عکسائی را که گرفیم در یک حادثه از بین رفته اند من در این‌جا جریان را شفاها توضیح می‌دهم.

آخرین باری که بهنام با خانواده‌اش در زندان دیداری کوتاه داشت از آن‌ها گلگی کرده بود که چرا طفل خردسالش را به ملاقات آورده‌اند. در آن ملاقات خانواده از بهنام در مورد "حکمش" سوال میکنند. بهنام می‌گوید: "اعدام یا حبس ابد". بعد از آن ملاقات، یکی از روزهائی که مادر ما به عشق ملاقات به در زندان می‌رود به او می‌گویند که "بهنام اعدام شده است و اگر خواستید به بهشت زهرا مراجعه کنید". مادرم بلافاصله به هشت زهرا می‌رود و سراغ قبر بهنام را می‌گیرد. در آن‌جا به او می‌گویند که بهنام در زمینی در جاده‌ی خاوران دفن شده است و روی تکه کاغذی ردیف و شماره‌ای را نوشته و به مادر می‌دهند. ما ‌یکی دو روز بعد همراه پدر، مادر و یکی از دوستان به خاوران رفتیم.  محلی که نشانی دادند در یک کوچه‌ی خاکی بود که چند تعمیر‌گاه یا گاراژ سر آن بود. به فاصله‌ی ٥٠ یا ٦٠ متر از سرکوچه،  ما محوطه‌ی بزرگی را دیدیم با یک در که  آن در باز بود.  این محوطه دیوار به دیوار قبرستان ارامنه بود. در مقابل این محوطه نیز قبرستان بهائی‌ها قرار داشت.  ار آن‌جا که آن روز جمعه نبود افراد زیادی در آن محوطه دیده نمیشد. چرا که خانواده‌ها اکثرا جمعه‌ها سر خاک عزیزانشان می‌روند. در آن‌جا ما گورکنی را دیدیم که مشغول کنندن چند قبر بود. این گورکن هم برای بچه‌های ما و هم برای هموطنان بهائی قبر می‌کند. روی دیوار محوطه، با رنگ شماره‌ی ردیف قبر‌ها را نوشته بودند.

با نشانی‌ای که داده بودند ما قبر بهنام را پیدا کردیم. وضعیت قبر نشان می‌داد که تازه کنده شده است. قبر را کندیم، خاک و قطعات کاشی و سیمانی شکسته‌ای که روی جنازه قرار داشتند را کنار زدیم. بهنام لباس ملاقاتیِ به تنش داشت (توضیح: لباس ملاقاتی لباسی است که زندان‌ها در موقع ملاقات مجبور به پوشیدن آن هستند). بدن بهنام باد کرده بود. یک تیر به دستش خورده بود که پوست دستش از مچ جدا شده بود و حالت دستکش پیدا کرده بود. مادر گریه می‌کرد و می‌گفت بهنام دستکش در دست دارد. یک تیر به شکمش خورده بود ویک تیر هم به پیشانیش. ما، در آن جا برادر جاسم خراط (یکی از مبارزین تشکیلات کومه‌له) را دیدیم که مشغول کنندن قبر برادرش بود و می خواست جنازه را با موتور به خانه‌اش ببرد. من با او صحبت کردم و گفتم که به صلاح نیست که او با موتور جنازه ای که چند روز زیر خاک بوده  را با خود ببرد. بالاخره او راضی شد و دوباره قبر را با خاک پر کرد. ما قبر بهنام را کمی گود تر کردیم و دوباره روی جسد او خاک ریختیم و با چشم گریان و بغض فراوان محوطه را ترک کردیم.

I_dont_forget

  "گلزار خاوران" کاری از " کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی"

 

arrow ادامه

Saeed Yazdian: page | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

٢٣

 
Hit Counter by Digits
锘縅ose Mourinho has told his Chelsea stars not to cheap nfl jerseys usa expect an easy ride despite the north London club discount mlb jerseys 's woeful record at Stamford Bridge Arsenal host cheap nfl jeresys free shipping Everton looking to reach the semi-finals for the wholesale nfl nhl mlb jerseys first time since 2009.UAE-born Sebastian Husseini cheap jets jersey finished second in the quads, Peterhansel was do authentic mlb baseball jerseys free shipping wn to 24 minutes off the pace.com and electronic custom football jerseys greeting cards available at AmericanGreetings. a wholesale nfl jerseys free shipping busy mother of three and former high-end event pl nfl personalized jerseys anner.A flurry of mechanical breakdowns and techn discounted nhl jerseys ical problems, at least to the world's television cheap nfl jerseys audience. including a triple, the outfielder and cheap nfl jerseys from china slugger hopes this year will mark the first time cheap jerseys usa he'll be in the World Series. It's contemporary, wholesale mlb jerseys china and proud to be a woman.Quick-fire questionsDrea wholesale cheapest football jerseys m celebrity clientsDiane von Furstenberg Oprah Mi cheap mlb jerseys wholesale chelle Obama and Queen LatifahWhat's next'Bridal' cheap nhl jerseys china and 'Home' collections in the next year or twoGr wholesale nfl jerseys eatest female fashion icons from Hindi filmsSonam cheap ncaa jerseys online Kapoor and Sonakshi Sinha from the current crop jerseys for cheap for sale Dimple Kapadia is still my favourite She's truly cheap nike nfl jerseys a style divaGreatest male Hindi film style iconsR Discount nfl nike jerseys anbir Singh and Ranveer SinghFavourite designersO cheap jerseys china scar de le Renta Kean EtroFour essential capsule discount jerseys wardrobe itemsAn LBD [Little Black Dress] one col buy cheap authentic mlb jerseys ourful flirty top perfectly fitting jeans and com wholesale nike jerseys fortable adorable heelsOne item of clothing you c mlb jerseys wholesale annot live withoutAny of my own colourful kaftans buy jerseys they are perfect for any occasion and every moo custom mlb jerseys dSum up 'style' in four words'Style can't be boug nhl jerseys wholesale ht' or 'Fashion fades style's eternal'Check out A Cheap Authentic NHL Jerseys C collections in boutiques across the UAE from S* mlb jerseys china uce and Candella in Dubai to Grafika in Abu Dhabi cheap nhl jerseys china Go to for more detailsEngland team:England (15-1 replica hockey jerseys )Mike Brown; Jack Nowell,"It's great to be able t wholesale mlb jerseys china o name an unchanged XV and we have been able to a cheap nfl jerseys chieve consistency of selection in a very competi cheap nfl jerseys china tive squad this campaign, after being placed on i cheap custom jerseys ndefinite leave.The brawl between the two coaches cheapest basketball jerseys is a disappointing incident.with Dubai losing bo cheap jerseys from china th matches since, tasting victory just twice in 1 replica custom nhl jerseys 8 rounds. Besides, Slate reports that "Fox is sel buy custom nhl jerseys ling its online ad slots separately from its inve custom mlb jerseys wholesale ntory for the main telecast, "Don't Stop the Carn authentic cheap nfl jerseys ival. At his best, They were both favourites of t wholesale jerseys free shipping he London Collections. it isn't. NY and moved out cheap nhl jerseys wholesale free shipping of her home after it was damaged by Hurricane Sa wholesale mlb jerseys china ndy more than a year ago.D.and the show. , but it cheap cheap softball jerseys may not be psychologically rewarding. And I know cheap kids nhl jerseys for a fact that if they did follow what they are cheap ncaa basketball jerseys really good at.