تماس: info@azadsar.com


 

ه دوم دادگاه ایران تریبونال، به

 

خواندنی ها

 

گزارش ٩٣
واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار توتالیتاریستی مسعود رجوی

نوشته‌ی ایرج مصداقی

*

اطلاعیه‌های کمیته‌ی مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی- پاریس:

*

- در رابطه با حمله وحشیانه به پایگاه اشرف

*

ایرج مصداقی، گزارش ۹۲، نامه‌ی سرگشاده به مسعود رجوی

*

 

 

 

Hit Counter by Digits